Realisatie: Lucas IT B.V.    
Bokk'n TV
Optocht
Social
Steek blauw  Hofdames

Lilian (Lucas) en Monica (Haarman)

Lilian: geboor’n en getoog’n as nen Gaffel Aöske.

Monica: geboor’n en getoog’n as nen Spekscheeter.