Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Jaarvergadering en stetkesavond De Alberger Bokke
Geplaatst: 09-10-2013

Voor de leden van de Albergse carnavalsvereniging De Alberger Bökke staat op zaterdag 26 oktober de jaarvergadering op het programma. Tijdens deze bijeenkomst, die wordt gehouden in zaal Morshuis, staan diverse zaken op de agenda. 
 

Nieuwe voorzitter
Eerst komen de gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeester aan de orde. Vervolgens zullen de woordvoerders van de diverse commissies aan het woord komen. Ook zal er worden gesproken over de diverse activiteiten van het komende carnavalsseizoen, waaronder het 44-jarig jubileum. Belangrijk onderdeel van de agenda is de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Alle aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen op de voorgedragen kandidaten.UITNODIGING JAARVERGADERING 2013.

Beste medecarnavalisten,

Op zaterdagavond 26 oktober a.s. wordt de jaarlijkse jaarvergadering gehouden. Zoals gewoonlijk in residentie De Vette Bok. De aanvang is om 20.00 uur.
Onderstaand tref je de vergaderagenda. Het bestuur rekent op een grote opkomst zodat we aansluitend met zijn allen stetkesavond kunnen vieren en het seizoen goed kunnen beginnen en afsluiten. Tevens wordt deze avond de nieuwe voorzitter gekozen door middel van een stemming dus.... BE THERE!! Allemaal graag tot zaterdagavond 26 oktober bij Morshuis.

Kun je deze avond niet, meld je dan even af via bovenstaand e-mailadres, alvast bedankt!

Namens het secretariaat,
Wendy Ter Haar- Oude Nijhuis & Lilian van de Bunt


Agenda ledenvergadering:
1. Opening & welkomstwoord door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2012
3. Jaarverslag penningmeester
4. Kascommissie
5. Sociaal verslag door de voorzitter
6. Stemming nieuwe voorzitter
7. Pauze
8. Uitslag nieuwe voorzitter en afscheid van Gèrard Wagemans
9. Woord aan "oude"prins & sik + goede doel
10. Vaststellen activiteitenoverzicht
11. Gemeentelijke besluiten voor zover bekend
12. Zieke (kerngroep)leden
13. Rondvraag
14. Sluiting en aanvang van de stetkesavondStetkesavond
Na afloop wordt de stetkesavond gevierd. Deze oude traditie, bedoeld om de restjes van de afgelopen carnavalsperiode op te maken, is vorig jaar voor het eerst gekoppeld aan de jaarvergadering. Dit bleek bij de aanwezige leden dusdanig goed in de smaak te vallen, dat dit jaar voor dezelfde opzet is gekozen. Er wordt op een grote opkomst van de leden gerekend. De
aanvang van de vergadering is om 20.00 uur, de stetkesavond is aansluitend. 

« Terug Naar totaallijst »