Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  4 okt a.s.: Jaarvergadering (agenda online!) & Stetkesavond (klik HIER)
Geplaatst: 18-09-2014

Beste Leden,

Omdat het carnavalsseizoen al langzamerhand weer in zicht komt, staat voor Zaterdag 4 oktober as. de jaarvergadering gepland, met aansluitend de stetkesoavond.

20.00 uur We beginnen deze avond in onze residentie De Vette Bok met een lekker kopje koffie de jaarvergadering.

22.00 uur De traditionele stetkesoavond. We willen iedereen vragen om een stetke mee te nemen. Dit mag van alles zijn als het maar eetbaar is!

De notulen van de vorige jaarvergadering en de agenda voor de komende jaarvergadering zullen wij jullie volgende week toesturen per mail.

Wanneer je door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, meld je dan even af via secretariaat@albergerbokke.nl voor donderdag 26 september as., zodat wij een beetje weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn.

Graag allemaal tot zaterdag 4 oktober aanstaande. We gaan er een gezellige avond van maken met z'n allen!

Met carnavaleske groeten,
Het Bestuur
CV De Alberger Bökke

Officiële uitnodiging Jaarvergadering (tevens agenda) & Stetkesavond.

Beste medecarnavalisten,

Op zaterdagavond 4 oktober a.s. om 20.00 uur wordt de jaarvergadering gehouden in residentie De Vette Bok. Onderstaand tref je de vergaderagenda. Het bestuur rekent op een grote opkomst zodat we aansluitend met zijn allen stetkesavond kunnen vieren en het seizoen goed kunnen afsluiten/beginnen.  

Jaarvergadering
Tijdens deze jaarvergadering zullen enkele bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn. Ook zullen enkele nieuwe bestuursleden worden voorgesteld.
Verder zullen er belangrijke zaken aan bod komen die betrekking hebben op de financiële situatie. We moeten over een breed vlak nadenken op welk gebied we dingen zouden moeten en kunnen veranderen. Dit kan gaan om het besparen aan de uitgavenkant op alle gebieden, maar ook om het proberen de inkomsten (op welk gebied ook) te verhogen. Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering graag horen hoe de leden hierover denken en welke richting we in deze  moeten/kunnen kiezen.

Stetkesavond
Vanaf ca. 22.00 uur gaan we van start met de traditionele stetkesavond. We willen iedereen vragen om een stetke mee te nemen. Dit kan van alles zijn, zolang het maar eetbaar is. De kosten voor de drank (onbeperkt) bedragen  € 12,50 p.p. met dank aan Edward en Olga.

We hopen op een grote opkomst. Het gaat om belangrijke keuzes. Punt 7 op de agenda betreft een (her)verkiezing binnen het bestuur. De leden die zich kandidaat willen stellen mogen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Kun je deze avond niet, meld je dan even af via secretariaat@albergerbokke.nl, alvast bedankt!

Namens het Bestuur 
C.V. de Alberger Bökke

Agenda jaarvergadering zaterdag 4 oktober 2014
1. Opening & welkomstwoord door de Voorzitter
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2013
3. Ingekomen post
4. Jaarverslag Penningmeester
5. Kascommissie
6. Mededelingen van de Voorzitter
7. Bestuurszaken

« Terug Naar totaallijst »