Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Uitnodiging jaarvergadering 2015 - 3 oktober a.s. 20:00
Geplaatst: 29-09-2015

UITNODIGING JAARVERGADERING 2015

Beste medecarnavalisten,

Op zaterdagavond 3 oktober a.s. om 20.00 uur wordt de jaarvergadering gehouden in residentie De Vette Bok. Onderstaand tref je de vergaderagenda aan. Het bestuur rekent op een grote opkomst zodat we aansluitend met zijn allen de stetkesavond kunnen vieren en het seizoen goed kunnen afsluiten/beginnen. 

Jaarvergadering
Tijdens deze jaarvergadering zullen enkele bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn.
Frank Oude Breuil zal aftreden als penningmeester, en Bernadette Haarhuis is zijn beoogde opvolgster. Hierdoor zal er een vacature als bestuurslid vrij komen en wij hopen dat iemand binnen de kerngroepleden zich hiervoor beschikbaar wil stellen.

Tijdens de laatste jaarvergadering is de financiële situatie van de vereniging uitgebreid besproken. Graag willen we jullie inzicht geven hoe de huidige situatie is.

Stetkesavond
Vanaf ca. 22.00 uur gaan we van start met de traditionele stetkesavond. We willen iedereen vragen om een “stetke” mee te nemen. Dit kan van alles zijn, zolang het maar eetbaar is. De kosten voor de drank (onbeperkt) bedragen € 12,50 p.p. met dank aan Edward en Olga.

We hopen op een grote opkomst.

Kun je deze avond niet, meld je dan even af via secretariaat@albergerbokke.nl,
alvast bedankt!

Namens het Bestuur
C.V. de Alberger Bökke


Agenda jaarvergadering zaterdag 3 oktober 2015

1. Opening & welkomstwoord door de Voorzitter
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2014
3. Ingekomen post
4. Jaarverslag Penningmeester
5. Kascommissie
6. Mededelingen van de Voorzitter
7. Gala
8. Opening Residentie
9. Bestuurszaken
10. Sociaal verslag Secretariaat
11. Huishoudelijk reglement
12. Zieke (kerngroep)leden
13. Rondvraag
14. Sluiting en aanvang van de stetkesavond

« Terug Naar totaallijst »