Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Verslag Opening Residentie 03-01-16
Geplaatst: 01-01-2016

Opening residentie Alberger Bökke en Bokk’n Hörnkes

De carnavalsverenigingen De Alberger Bökke en De Bokk’n Hörnkes hebben afgelopen zondag 3 januari residentie de Vette Bok (zaal Morshuis) voor het komende carnaval geopend.

Onthulling Prinsenborden
Vroeg in de middag verzamelden de kerngroepleden en de genodigde familieleden, buren, collega’s en vrienden van de Hoogheden zich bij de Residentie, voor het onthullen van de Prinsenborden.

Als eerste door Prins Jan III en Sik Rudi van de Alberger Bökke, gevolgd door Jeugdprins Kevin en Sik Jurian van de Bokk’n Hörnkes. Aansluitend toog het hele gezelschap, onder begeleiding van dweilorkest La Bella Bok naar de parochiekerk.

Carnavalsmis
De viering, die werd voorgegaan door diaken Huitink, stond geheel in het teken van carnaval. Jongerenkoor Cantiamo en La Bella Bok zorgden daarbij voor de muzikale opluistering. Ook Jonkvrouw Jet en Sik Duuk en de Raad van Elf van basisschool Kadoes hadden een aandeel in deze sfeervolle viering.

Officiële deel
Bij terugkomst in de Residentie werden de vele onderscheidingen uitgereikt. In het openingswoord van voorzitter Sjef Hagel werd er een moment stilgestaan bij het recente overlijden van Johan Veldhof, beter bekend als Poes Johan. Ongeveer gelijktijdig met het oprichten van de Alberger Bökke, kwam Johan in dienst bij café Morshuis. Vanaf die tijd was hij onlosmakelijk verbonden met de Residentie en droeg hij de vereniging een warm hart toe. Daarna was het woord aan Prins Jan III en zijn Sik Rudi. Zij heetten alle gasten van harte welkom en vertelden over het Goede Doel voor dit carnavalsjaar, de Vakantiespelen Albergen. Opperstalmeester Edward Morshuis overhandigde het portret van de Prins, dat een ereplaats kreeg binnen de Residentie.

Nog lang gezellig
DJ Ties verzorgde het geluid en de muziek en er was nog een bijzonder geslaagd optreden van Thijs Kemperink, de plaatselijke cabaretier, die steeds meer landelijke bekendheid krijgt.

Na afloop van was er voor de liefhebbers een snackbuffet en werd er nog even flink doorgevierd.


Gelukkig Nieuwjaar! De allerbeste wensen vol geluk en gezondheid voor 2016.
Nu gaat het echt beginnen...

UITNODIGING OPENING RESIDENTIE 2016

Beste medecarnavalisten, 

Op zondag 3 januari 2016 wordt in Albergen residentie “De Vette Bok” wederom geopend. Hiervoor willen wij jullie samen met jullie partner (en kinderen) uitnodigen. 

Om deze dag verrassend  en spannend te houden is het programma van voorgaande jaren gewijzigd. De lunch na de kerkdienst is dit jaar geen onderdeel meer van het programma, waardoor het raadzaam is om thuis te brunchen. Het programma voor dit jaar is als volgt: 

12.15 uur  aanwezig bij Café Morshuis / Residentie “De Vette Bok”
12.30 uur  Onthulling van de borden door Prins en Sik o.l.v. La Bella Bok
13.00 uur  Kerkdienst (let op: zonder kinderwoorddienst)
14.00 uur  binnenkomst Hoogheid met zijn Hofhouding en gasten 
14.30 uur  Welkomstwoord van de Voorzitter  
14.45 uur  Proclamatie, woord van de Prins, benoeming goede doel en mutaties 
15.15 uur  Het plaatsen van de foto van Prins Jan III  
15.30 uur  Carnavalistisch verrassingsoptreden
15.30 uur  Binnenkomst en ontvangst van JVC de Bokknhornkes
17.30 uur  Afsluiting. 

Naast de gebruikelijke programmaonderdelen en toespraken is er ook plaats voor verrassende zaken, welke zaken, dat houden we nog even voor ons. Ook is er de mogelijkheid om na het officiële programma nog na te zitten en een heerlijke warme hap te nuttigen. De kosten van deze warme hap zijn voor eigen rekening. 

Wij hopen er samen met jullie een geweldige dag van te maken. Naast een gezond en knallend Carnavalsjaar wensen wij jullie tevens de beste wensen vol geluk en gezondheid voor 2016! 

Met carnavaleske groet, 
Commissie Opening Residentie Carnavalsvereniging de Alberger Bökke 

Bij verhindering graag afmelden via: truus57schlepers@gmail.com
(NIET via het secretariaat - b.v.d.)

« Terug Naar totaallijst »