Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Jaarvergadering 11 oktober a.s.
Geplaatst: 05-10-2016

Jaarvergadering c.v. de Alberger Bökke:

Voor de leden van de carnavalsvereniging De Alberger Bökke staat op dinsdag 11 oktober de jaarvergadering op het programma. Tijdens deze bijeenkomst, die wordt gehouden in zaal Morshuis, staan diverse zaken op de agenda.

Naast de gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeester, zullen er woordvoerders van diverse commissies aan het woord komen. Ook zal er worden gesproken over de activiteiten van het komende carnavalssei...zoen. Er zullen enkele mutaties in het bestuur plaatsvinden, waarvoor alle aanwezigen hun stem uit kunnen brengen. 

Er wordt op een grote opkomst van de leden gerekend. De aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

Agenda jaarvergadering dinsdag 11 oktober 2016

1.  Opening en welkom door de voorzitter.
2.  Notulen jaarvergadering 3 oktober 2015.
3.  Ingekomen post/mail.
4.  Jaarverslag penningmeester.
5.  Kascommissie.
6.  Mededelingen voorzitter.
7.  Pauze (indien noodzakelijk).
8.  Bestuurszaken, waaronder aan/aftredende bestuursleden.
9.  Sociaal verslag van het secretariaat.
10. Kledingplan Raad van Elf.
11. Zieke (kerngroep)leden.
12. Rondvraag.
13. Sluiting door de voorzitter.

« Terug Naar totaallijst »