Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Uitnodiging Jaarvergadering 16 oktober 20.30
Geplaatst: 05-10-2018

Uitnodiging !!!
Op dinsdag 16 oktober 2018 om 20.30 uur wordt de jaarvergadering van onze vereniging gehouden in onze residentie De Vette Bok.

Hiervoor worden jullie allen van harte uitgenodigd.

Onder andere zullen deze avond bestuurszaken aan bod komen:
Aftredend en niet herkiesbaar is onze president Bennie Oude Nijhuis. Door het bestuur wordt Johan Bouhuis voorgesteld als zijn opvolger. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot twee dagen voor de vergadering opgeven bij het secretariaat.

Verder zal het bestuur kandidaten presenteren om het bestuur aan te vullen waarvan er een als kandidaat-voorzitter voor volgend jaar wordt voorgesteld.
Ook hiervoor geldt dat eventuele andere kandidaten zich tot twee dagen voor de vergadering kunnen opgeven bij het secretariaat.

Als je deze avond niet kunt, meld je dan aub. even af via het secretariaat.

Namens het bestuur
C.V. de Alberger Bökke.

Agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 16 oktober 2018, 20.30 uur bij Morshuis.

1.     Opening en welkom door de voorzitter.
2.     Notulen jaarvergadering 10-10-2017.
3.     Ingekomen post/mail.
4.     Jaarverslag door de penningmeester.
5.     Kascommissie Johan Demmer/Herald Degger.
6.     Mededelingen door de voorzitter.
7.     Pauze (eventueel).
8.     Bestuurszaken: 

*Aftreden van de president Bennie Oude Nijhuis en verkiezing van de nieuwe president.

*Door het bestuur voorstellen van twee kandidaat-bestuursleden, waaronder de kandidaatvoorzitter voor volgend jaar.

9.     sociaal verslag door het secretariaat.
10.    Zieke kerngroepleden.
11.    Rondvraag.
12.    Sluiting door de voorzitter.

« Terug Naar totaallijst »