Realisatie: Lucas IT B.V.
Optocht
Social
Steek blauw  Uitnodiging Jaarvergadering!
Geplaatst: 09-11-2010

UITNODIGING JAARVERGADERING 2010!

Beste medecarnavallisten,

Op dinsdagavond 16 november a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Zoals gewoonlijk in residentie De Vette Bok. De aanvang is om 20.30 uur. Onderstaand tref je de vergaderagenda. Het bestuur rekent op een grote opkomst. Dus allemaal tot dinsdagavond bij Morshuis.

Kun je deze avond niet, meld je dan even af via secretariaat@albergerbokke.nl, alvast bedankt!

Namens de Secretaris,
Wendy Ter Haar- Oude Nijhuis

Agenda ledenvergadering:
01. Opening & welkomstwoord door de voorzitter
02. Notulen jaarvergadering 2009 (zie bijlage)
03. Jaarverslag penningmeester
04. Kascommissie
05. Sociaal verslag door de voorzitter
06. Woord aan "oude"prins & sik + goede doel
07. Woord aan de nieuwe hoogheden 2010-2011

08. Pauze

09. Gemeentelijke besluiten
10. Vacature Bestuur *
11. Aftreden bestuurslid: Ben Klaassen
12. Zieke (kerngroep)leden
13. Rondvraag
14. Sluiting

* Aangezien Ben Klaassen na 18 jaar bestuurslid te zijn geweest ermee stopt zijn wij nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Dus als iemand het leuk lijkt om deze taak over te nemen dan kan hij/zij zich op de jaarvergadering melden.

Aansluitend houden we nog een korte kerngroepledenvergadering:
01. Opening door de voorzitter
02. Data Opening Residentie
03. Sluiting

« Terug Naar totaallijst »