Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

C.V. De Alberger Bökke steunt wagenbouwers

ALBERGEN – De Alberger Bökke heeft de wagenbouwverenigingen die deelnemen aan de eerste grote Twentse Carnavals optocht in Albergen een steuntje in de rug gegeven. Dat konden zij doen met de opbrengst van Rabo ClubSupport, welke afgelopen november goed was voor een cheque van € 1093,82. Het opgehaalde bedrag is vanuit de eigen kas ‘afgerond’ naar € 1111,11 en wordt verdeeld onder de wagenbouwers die zich afgelopen jaar, een editie die vanwege een storm niet kon doorgaan, in de categorieën kleine en grote wagens hadden ingeschreven. Afgelopen zaterdag was aan de nog zittende Prins John de eer om de cheque symbolisch te overhandigen aan De Sjikke Bökke, de wagenbouwervereniging uit eigen dorp.

Met Rabo ClubSupport, dat voorheen als Clubkas Campagne door het leven ging, wil de Rabobank lokale verenigingen financieel ondersteunen. Jaarlijks kan hiervoor in oktober gestemd worden door leden van de bank. De Alberger Bökke gebruikt de verkregen bijdrage dus voor de continuïteit van haar carnavalsoptocht. Specifiek om wagenbouwers te stimuleren om in deze onzekere tijd te blijven doorgaan om zo de saamhorigheid die hoort bij deze cultuur te behouden. En uiteraard wil De Alberger Bökke haar vaste deelnemers in de toekomst graag weer verwelkomen. Op de foto is de overhandiging van de cheque te zien. Jolien Maathuis, penningmeester van De Sjikke Bökke, mocht deze in ontvangst nemen. Een blik Tukkertje mocht daarbij niet ontbreken.