Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Bokk’nbladcommissie

Ons geweldige Bokk’nblad is een uniek boekwerk, jaarlijks huis-aan-huis verspreid. Dit wordt onder regie gedaan van de Bokk’nblad commissie.

Redactieadres: BB-redactie@outlook.com
Hoofdredactie: Ellen Kemerink en Marga Visschedijk

Product Traffic: Marleen Meijer-Dijkstra
Hoofdacquisitie: Truus Schlepers, Yvette Bossink en Steffi Dasthorst (bokknblad@albergerbokke.nl)
Sponsorcommissie: Ellen Harink en Marieke Mools

Redactie: Carine Abrahamsen, Ellen Kemerink, Tess Kuipers, Marleen Meijer-Dijkstra, Elise Olde Monnikhof, Jolijn Oude Nijhuis, Anne ter Mors en Marga Visschedijk

Schrijvers en correctoren:
Carine Abrahamsen, Willy de Bruijne, Johan Demmer, Freek Evers, Evelien Gerritsen, Ellen Kemerink, Christel Kemna, Tess Kuipers, Gilbert Leemhuis, Jules Lucas, Jeannet Oerbekke, Elise Olde Monnikhof, Jolijn Oude Nijhuis, Anne van der Aa, Rosan Oude Vrielink, Wim Potijk, Jolanda Protzman, Robin Roelofs, Mariet Schepers, Lieke Stamsnieder, Kars Velthof, Marga Visschedijk, Beate Visser, John Wolbers.

Acquisitie: Truus Schlepers, Steffi Dashorst, Ilse Lesscher en leden van C.V. de Alberger Bökke en JV de Bokk’nhörnkes

Verspreiding: Gerdy van der Aa en Anita Wagemans
Vormgeving: Claudia van Geenen
Drukwerk: Van Marle Drukwerk Offset Digitaal
Illustraties: Maarten Oerbekke
Fotografie: Fotostudio Visschedijk en eigen archief van de verenigingen
Carnavalskleding: Rob Bijen en Melle Schepers – Carnavalskleding.nl

Het Bokk’nblad wordt jaarlijks gratis verspreid onder alle inwoners van Albergen en tevens aangeboden aan al onze adverteerders en sponsoren.

Alle leden buiten Albergen, die geen Bokk’nblad hebben ontvangen kunnen het Bokk’nblad afhalen aan de desk tijdens de verkoop van de Galakaarten, tijdens de Gala bij de bonnenverkooptafel of op vertoon van hun ledenkaart bij Het Pakhuis.

Mocht u het blad toch graag willen ontvangen dan adviseert de redactie u om voor 1 januari 2023 naar Albergen te verhuizen en/of te adverteren of sponsoren of een lidmaatschap te nemen bij CV De Alberger Bökke.