Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

Jaarvergadering c.v. de Alberger Bökke

Voor de leden van de carnavalsvereniging De Alberger Bökke staat op woensdag 16 oktober de jaarvergadering op het programma. Tijdens deze bijeenkomst, die wordt gehouden in zaal Morshuis, staan diverse zaken op de agenda.

Naast de gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeester, zullen er woordvoerders van diverse commissies aan het woord komen. Ook zal er worden gesproken over de activiteiten van het komende carnavalsseizoen. Tevens zullen in deze vergadering drie bestuursleden aftreden, waaronder voorzitter Sjef Hagel. De aanwezige leden zal gevraagd worden om akkoord te gaan met hun opvolgers.

Er wordt op een grote opkomst van de leden gerekend. De aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

Agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 16 oktober 2019, 20.30 uur bij Morshuis.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 16-10-2018.
 3. Ingekomen post/mail.
 4. Jaarverslag door de penningmeester.
 5. Mededelingen door de voorzitter.
 6. Pauze.
 7. Bestuurszaken.

  Aftreden 3 bestuursleden w.o. de voorzitter.
  Verkiezing nieuwe bestuursleden w.o. de voorzitter.

 1. Sociaal verslag door het secretariaat.
 2. Zieke kerngroepleden.
 3. Rondvraag.
 4. Sluiting door de nieuwe voorzitter.