Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

Noaberfeestcommissie Alberger Bökke is er klaar voor

Zesde editie na optocht op zondag 24 februari.

Na de optocht van de Alberger Bökke op zondag 24 februari, wordt voor de zesde keer het Noaberfeest gevierd. Net als vorig jaar vindt dit plaats in een grote tent, naast de Residentie.

Samenwerking
Binnen de commissie werken drie verenigingen samen. Debbie Beldhuis en Arthur Pouwels van La Bella Bok, Marlou Koldeweij van Boet’n Aodem en Richard Egberink en Wim Potijk van de Alberger Bökke. Met zo weinig mogelijk vergaderen, wist dit vijftal de organisatie weer rond te krijgen. “Vorig jaar vond het feest voor het eerst plaats in een grote tent”, laat de commissie weten. ”Dat is dusdanig goed bevallen, dat we dit jaar voor dezelfde opzet gaan.”

Uitdaging
Het rond krijgen van de begroting was daarbij de grootste uitdaging. “Over de hal konden we gratis beschikken”, legt de commissie uit. “Het huren van de tent betekent dus een aanzienlijke kostenverhoging. Omdat we geen entree vragen, moest dat gat op een andere manier gedicht worden. We zijn daarom is gesprek gegaan Postel, de verhuurder van de tent. Hij was bereid de tent voor een deel te sponsoren.” Ook met Morshuis en de leden van de Alberger Bökke werd een regeling getroffen, om de financiën rond te krijgen.

Succesformule
De hal is dus verleden tijd, maar verder blijft de succesformule gehandhaafd. “Een ouderwets carnavalsfeest, met carnavaleske muziek. De volumeknop gaat niet al hoog, zodat er nog een normaal gesprek gevoerd kan worden. Met een tentoppervlakte van ruim 400 vierkante meter zal er ook voldoende ruimte zijn voor alle bezoekers”, aldus de commissieleden. Net als voorgaande jaren zal Flashback drive-in-show zorgen voor een geweldige stemming en er is een groot podium, waarop de aanwezige dweilorkesten een optreden kunnen verzorgen. Voor de kinderen is er een springkussen en gratis ranja.

Prijsuitreiking optocht
De prijsuitreiking van de optocht vindt eveneens in de tent plaats, door Pins Roy en Sik Martin van de Alberger Bökke. Vanaf ongeveer 14.30 uur zal de tent geopend zijn en de entree is gratis. Consumpties kunnen betaald worden met de bekende bonnen van de vereniging, die o.a. voor de gala’s worden gebruikt. De Noaberfeestcommissie heet iedereen, die weer ouderwets carnaval wil vieren, van harte welkom! Foto Commissie: Persburo Oude Breuil.

Let op! De 1e GROTE Twentse Carnavalsoptocht in Albergen start om 12:00!