Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

Opening residentie Alberger Bökke en Bokk’n Hörnkes

De carnavalsverenigingen De Alberger Bökke en De Bokk’n Hörnkes hebben afgelopen zaterdag residentie de Vette Bok (zaal Morshuis) voor het komende carnaval geopend.

Carnavalsmis

Om 19.00 werd er gestart met een viering in de kerk, die werd voorgegaan door een zeer enthousiaste diaken Huitink. Het thema was ‘Inspiratie’ en stond geheel in het teken van carnaval. Jongerenkoor Cantiamo en dweilorkest La Bella Bok zorgden voor de muzikale opluistering.

Ook Schoolprins Jesse en Prinses Tara en de Raad van Elf van basisschool Kadoes hadden een aandeel in deze gezellige viering. Ze liepen zelfs met de diaken een polonaise door de kerk.

Woordje President

Zeer bijzonder was het woordje van de nieuwe President, Johan Bouwhuis, die vanwege zijn vakantie niet aanwezig kon zijn. Met enkele technische hoogstandjes, werd er een live verbinding gelegd met Vietnam. Daar sprak Johan de kerkgangers toe, vanuit een strandstoel onder een palmboom. Compleet in pak met steek, maar wel in een korte broek.

Onthulling Prinsenborden

Na afloop togen de kerngroepleden met de Hoogheden en hun familie, buren, collega’s en vrienden naar de Residentie. Daar klommen Jeugdprins Bart en Sik Jasper van de Bokk’n Hörnkes op het dak om hun Prinsenbord te onthullen, gevolgd door de hoogheden van de Alberger Bökke. Binnen werd het hele gezelschap met koffie en koek verwelkomd door Opperstalmeester Edward Morshuis.

Officiële deel

In zijn openingswoord stond voorzitter Sjef Hagel stil bij drie belangrijke mensen, die de Alberger Bökke in het afgelopen jaar zijn ontvallen: Gerrit Kemperink, Ben Eerdman en Gerrit Kamphuis.

Voor hen werd een minuut stilte gehouden.

Sik Martin droeg een stuk in het Twents voor over het goede doel . Zonnebloem Albergen en het Cultuurhoes willen een duofiets met trapondersteuning aanschaffen voor volwassenen en kinderen die niet zelfstandig kunnen fietsen. De Hoogheden gaan in hun regeringsjaar verschillende acties houden om hiervoor geld in te zamelen.

Daarna werden de vele onderscheidingen uitgereikt en overhandigde de Opperstalmeester het portret van de Prins, dat een ereplaats kreeg binnen de Residentie.

Nog lang gezellig

DJ Ties wist de stemming er weer goed in te brengen en er was nog een verrassend optreden van Truus Schlepers, als lid van de vrijwillige brandweer. Ook La Bella Bok liet nog verschillende nummers horen en ze bliezen ook de Sjikke Bökke en de jeugd van de Bokk’n Hörnkes naar binnen.

Het bleef daarna nog lang gezellig in de Residentie.