Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Opening residentie Alberger Bökke

Carnavalsvereniging De Alberger Bökke heeft zondag 24 november residentie de Vette Bok (zaal Morshuis) voor het komende carnaval in nieuwe stijl geopend.

Carnavalsmis
Om 12.00 uur werd er gestart met een viering in de kerk, die werd voorgegaan door een zeer enthousiaste diaken Huitink en stond geheel in het teken van carnaval. Jongerenkoor Cantiamo en dweilorkest La Bella Bok zorgden voor de muzikale opluistering. Ook Schoolprins Gijs (Maathuis)  en Prinses Doke (Demmer) en de Raad van Elf van basisschool Kadoes hadden een aandeel in deze gezellige viering. Ze liepen zelfs met de diaken een polonaise door de kerk.

Onthulling Prinsenborden
Na afloop van de carnavalsmis togen de kerngroepleden met de Hoogheden naar de Residentie. Daar klommen Jeugdprins Maarten en Sik Sander van de Bokk’n Hörnkes op het dak om hun Prinsenbord te onthullen, gevolgd door de hoogheden Prins John en Sik Bob van de Alberger Bökke. Binnen bij onze residentie werd het hele gezelschap met een broodmaaltijd verwelkomd  door Opperstalmeester Edward Morshuis.

Officiële deel
In zijn openingswoord stond voorzitter Herald Degger stil bij het overlijden van Yvonne Nijhuis – Lansink, zij is de Alberger Bökke het afgelopen jaar ontvallen. Voor haar werd een minuut stilte gehouden.

Sik Bob nam het woord om hun lokale goede doel kenbaar te maken. Dit jaar gaan ze geld inzamelen voor de aanleg van een moestuintje voor basisschool Kadoes. De hofhouding vind het belangrijk dat onze jeugd al jong leert wat eerlijk voedsel is en respect ontwikkeld voor alles wat groeit en bloeit. Een mooi gebaar naar de kinderen van basisschool Kadoes. Er volgden diverse mutaties binnen alle commissies en werd er door de hofhouding hun onderscheiding uitgereikt aan de aanwezige kerngroep leden. Daarna overhandigde de Opperstalmeester het portret van de Prins, dat een ereplaats kreeg binnen de Residentie.

Deze gezellige (familie)dag is op verzoek van de kerngroepleden, na een aantal jaren van afwezigheid, weer nieuw leven in geblazen. Op deze dag zijn alleen kergroepleden aanwezig met hun kinderen. We willen op deze dag de Prins, Sik en Hofdames beter bekend maken met de vereniging en de vereniging beter bekend maken met de nieuwe hofhouding. Dit voordat we ons vol in het carnavalsgedruis storten. De families van de hofhouding, vrienden, buren en alle buurtverenigingen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op 4 januari 2020.

Nog lang gezellig
DJ Othmar wist deze dag de stemming er goed in te brengen. Ook La Bella Bok liet nog verschillende nummers horen en ze bliezen ook de jeugd van de Bokk’n Hörnkes naar binnen. Het bleef daarna nog lang gezellig in Residentie de Vette Bok.