Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Uitnodiging Jaar- Ledenvergadering CV. De Alberger Bökke 2023

Op dinsdag 10 oktober 2023 om 20.30 uur wordt de jaar-ledenvergadering van onze vereniging gehouden in onze residentie De Vette Bok.

Hiervoor worden jullie allen van harte uitgenodigd. Onder andere zullen deze avond bestuurszaken aan bod komen:
Het bestuur zal kandidaten presenteren om het bestuur aan te vullen:

• Rob Kuipers zal intreden als afgevaardigde van onze Rv11
• Tjarda Potijk zal intreden om secretariaat op haar te nemen.

Hiervoor geldt dat eventuele andere kandidaten zich tot twee dagen voor de vergadering kunnen opgeven bij het secretariaat.
Aftredend als secretariaat is Ellis Demmer. Ze zal wel aanblijven als algemeen bestuurslid.

De agenda voor deze avond:

Agenda leden-jaarvergadering van dinsdag 10-10-2023, 20.30 uur residentie De Vette Bok

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 11-10-2022
3. Ingekomen post/mail
4. Jaarverslag door de penningmeester
5. Mededelingen door de voorzitter (o.a. Noaberfeest)
6. Pauze
7. Bestuurszaken
-Ellis Demmer zal gaan aftreden als secretariaat. Ze blijft wel zitting houden in bestuur als algemeen bestuurslid.
Tjarda Potijk zal aantreden en het secretariaat op haar nemen.
-Rob Kuipers zal zitting nemen in het bestuur als afgevaardigde van de Rv11
8. Sociaal verslag door het secretariaat
9. Nieuws van diverse commissies
10. Rondvraag
11. Sluiting door de voorzitter

Als je deze avond niet kunt, meld dit dan via het secretariaat@albergerbokke.nl