Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

Uitnodiging jaarvergadering

Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.30 uur wordt de leden – jaarvergadering van onze vereniging gehouden in onze residentie De Vette Bok. Hiervoor worden jullie allen van harte uitgenodigd.

Onder andere zullen deze avond bestuurszaken aan bod komen:

Bestuurlijke wisselingen
-Mariska Assink loopt dit jaar stage bij de optocht commissie. Ze zal volgend jaar Walter Lansink overnemen als voorzitter van onze optochtcommissie.
-Vacant is PR.
• Aantreden nieuwe penningmeester, Mark oude Breuil;
• Bernadette Haarhuis zal verder gaan als algemeen bestuurslid;
• Mart Schepers blijft in bestuur als contactpersoon Rv11. Jeroen Deterd op Monnik zal de woordvoerder functie van de Rv11 op zich nemen.
We hopen natuurlijk, gaan er ook echt vanuit, dat we dit jaar tijdens een fantastisch seizoen ons geliefde carnaval weer kunnen gaan vieren.

Als je deze avond niet kunt, meld je dan af via het secretariaat.

Let op, bij onze residentie zal steekproefsgewijs op de corona check app gecontroleerd kunnen gaan worden. Dus zorgen voor een juiste QR-code.

Groet namens het bestuur
C.V. De Alberger Bökke