Regeringsjoar 2022-2023

Prins Gilbert en Sik arjan

'A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!'

Uitnodiging Kerngroepleden vergadering

UITNODIGING!!!

Kerngroepleden vergadering dinsdag 7 januari 2020 om 20.30 uur

Beste medecarnavalisten,

Namens het bestuur wil via deze weg jullie uitnodigen voor onze kerngroepleden vergadering.

Mochten er nog punten zijn die we volgens jullie zeker zouden moeten bespreken, dit dan graag even doorgeven. De agenda is inmiddels aangeleverd (zie onderstaande). Kun je deze avond niet, meld je dan even af via secretariaat@albergerbokke.nl.

Agenda kerngroepleden vergadering 07-01-2020 om 20.30 uur

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vergadering 28-5-2019.
3. Ingekomen post/mail.
4. Mededelingen door de voorzitter.
5. Terugblik: Opkomst, Opening residentie, Nieuwjaarsreceptie.
6. Vooruitblik: Uitreiking en verspreiding Bokk’n Blad, Gala’s en plaatsreservering, Optocht, Dweilen ed.
7. Woord aan P&S en aan de jeugd P&S.
8. Zieken.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.