Regeringsjoar 2022-2023

Prins ??? I en Sik ???

'Völ wil en alaaf!'

Reglement

In 2022 helaas GEEN optocht, dus u kunt zich ook NIET aanmelden voor de Optocht 2022.
Inschrijven is geen garantie voor deelname. Om de kwaliteit van onze optocht te waarborgen worden de wagens op zaterdag … januari 2023, aan een bezichtiging onderworpen. Als de commissie het niet verantwoord vindt om uw creatie toe te laten, wordt u uitgesloten van deelname.

Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam onderstaand reglement goed in acht te nemen.

Reglement behorende bij de optocht van C.V. de Alberger Bökke.

Inschrijven is geen garantie voor deelname. Om de kwaliteit en de veiligheid van onze optocht zoveel mogelijk te waarborgen, worden de wagens op zaterdag 22 januari 2022, aan een bezichtiging onderworpen. Ook is het mogelijk dat er tijdens de bouw van de wagens een controle/bezichtiging op m.n. het technische deel van de wagens wordt uitgevoerd. Als de commissie het niet verantwoord vindt om uw creatie toe te laten, wordt u uitgesloten van deelname. Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam onderstaand reglement goed in acht te nemen.

Reglement Carnavalsoptocht CV De Alberger Bökke:

1. Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart men zich automatisch akkoord met dit reglement, zegt men toe zich aan dit reglement te conformeren en aanvaardt men de consequenties bij een eventuele overtreding.

2. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen.

3. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis dient bij de wagenbezichtiging afgegeven te worden.

4. Deelnemende voertuigen dienen conform de wettelijke verplichting verzekerd te zijn. Dit geldt ook voor alle deelnemende wagens of prinsenwagens van Carnavalsverenigingen uit de gemeente of daarbuiten, alsmede voor de deelnemers aan de reclamekaravaan.

5. CV De Alberger Bökke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade die tijdens de optocht toegebracht of opgelopen is.

6. Deelnemende voertuigen dienen in technisch goede staat te verkeren. Koppelingen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en de banden moeten deugdelijk zijn.

7. Definitie samenstelling wagens / loopgroepen:

Men doet met de optocht mee in de categorie, zoals bij opgave vermeld.

Grote wagens: totale lengte vanaf 7.5 meter tot ca. 15 meter, breedte max. 4 meter. Met of zonder loopgroep. Afmeting exclusief trekkend voertuig en exclusief loopgroep. De samenstelling moet dusdanig zijn dat de route zonder problemen kan worden gereden.

Kleine wagens: lengte tot 7.5 meter, breedte max. 4 meter. Met of zonder loopgroep. Afmeting exclusief trekkend voertuig en exclusief loopgroep. De samenstelling moet dusdanig zijn dat de route zonder problemen kan worden gereden.

De hoogte van de wagens moet op elk moment kunnen worden teruggebracht tot maximaal 3,5 meter om veilig elk obstakel te kunnen ontwijken.

Grote loopgroepen: vanaf 25 personen, wel of niet met een kar. Indien de kar gemotoriseerd is, moet men een kopie van het verzekeringsbewijs kunnen overleggen.

Kleine loopgroepen: tot 25 personen, wel of niet met een kar. Indien de kar gemotoriseerd is, moet men een kopie van het verzekeringsbewijs kunnen overleggen.

8. De hoogte van de creatie dient dusdanig te zijn dat obstakels, zoals bomen en straatverlichting (reguliere hoogte 6m) geen beletsel vormen. Dit geldt voor alle wagens en karren.

9. Op wagens waarop personen worden vervoerd, dient ter bescherming van deze personen een deugdelijke reling te zijn aangebracht. Ook dient de toegang tot deze plek vrij te zijn van obstakels, zoals jassen e.d.

10. Het is verplicht om een EHBO-trommel en 2 goedgekeurde brandblussers van tenminste 6 kg duidelijk zichtbaar op de wagen mee te voeren. Tevens is het raadzaam om een trekstang of sleepketting op de wagen te hebben.

11. Een extra trekker mee laten lopen voor e.v.t. calamiteiten, behoort tot de mogelijkheden.

12. Ook de extra trekker moet voorzien zijn van de noodzakelijke verzekeringspapieren, zoals eerder aangegeven.

13. Voor een trekkend voertuig in de categorieën grote- en kleine wagens is het verplicht om aan beide zijden van dat voertuig een persoon van tenminste 18 jaar mee te laten lopen, die eventueel de bestuurder kunnen assisteren als deze een beperkt uitzicht heeft. Deze verplichting geldt ook voor voertuigen in de andere categorieën, als de bestuurder van dat voertuig een beperkt uitzicht heeft.

14. Voor zowel grote- als kleine wagens is het verplicht dat op ieder van de vier hoeken van de creatie een persoon van tenminste 18 jaar meeloopt.

15. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig startbewijs.

16. Het thema en/of de naam van de deelnemende groep moet duidelijk zichtbaar op de wagen zijn aangebracht, alsmede het nummer dat door de optochtcommissie uitgereikt wordt.

17. Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden.

18. Voor alle deelnemers is het verboden om voor of tijdens de optocht zichtbaar alcohol te nuttigen of bij zich te dragen. Overtreding van dit verbod kan invloed hebben op de jurering. In buitensporige gevallen kan de organisatie c.q. de vereniging besluiten om deelnemers ter plekke uit te sluiten.

19. Het geluidsniveau op de wagens dient verantwoord te zijn voor zowel deelnemers als publiek. De organisatie en/of jury beslist wat acceptabel is: deze is vastgesteld op 92,5 dB en dat is tevens de geluidsnorm voor Carnavalsoptochten van de Gemeente Tubbergen.

20. Het is, m.u.v. de reclamekaravaan, niet toegestaan om reclame te voeren, of snoep of promotieartikelen uit te delen.

21. Het is niet toegestaan om vuurwerk, knaleffecten of rookbommen te ontsteken of een rookaggregaat via het uitlaatsysteem te gebruiken.

22. Het is niet toegestaan om materialen te gooien die vervuilend of belastend zijn voor deelnemers, toeschouwers, omwonenden of het milieu, zoals vloeistoffen, confetti, zaagsel of stro.

23. Bij overtreding van een of meerdere regels van dit reglement kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de optocht (mogelijk voor meerdere jaren) en/of uitsluiting van eindklassering volgen. De beoordeling hiervan berust bij de optochtcommissie c.q. de vereniging.

24. Eenlingen en paren, met of zonder kar, worden binnen één klasse gejureerd. Ook hiervoor geldt dat wanneer de kar gemotoriseerd is, men een kopie van het verzekeringsbewijs moet kunnen overleggen. Men kan zich via de site aanmelden of bij de start van de optocht.

25. Basisschoolkinderen, met of zonder kar worden binnen één klasse gejureerd. Let op: de kar mag niet gemotoriseerd zijn. Ook kinderen kunnen zich via de site aanmelden of bij de start van de optocht. Ouderlijke begeleiding is gewenst. De vereniging is niet aansprakelijk voor de kinderen.

26. Het tijdens de optocht laten ontstaan van gaten groter dan 25 meter is niet toegestaan.

27. Jurering geschiedt door een onafhankelijke jury op basis van de criteria die op de site van C.V. de Alberger Bökke worden vermeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zelfgebouwde of gekochte wagens of wagenonderdelen. De door de jury bepaalde uitslag is bindend voor zowel de optochtcommissie als de deelnemers. In beroep gaan is niet mogelijk.

28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie c.q. de Carnavalsvereniging de Alberger Bökke.

Schrijf je direct in!