Regeringsjoar 2018-2019

Prins Roy I en Sik Martin

'Met ne Sik en'n Bok van't zelfde blood, koom't met Carnaval wa good'

Proclamatie

Proclamatie Prins Roy (I) & Sik Martin.

Ten earste:
Dit joar word het ok ne pruttel,
ok al hebt wie gen ne sluttel.

Ten tweede:
Mut ie wett’n ne bouw kost,
bie oons’n prins is dat zo oplost.

Ten dearde:
Bint oene tegels oet de tied,
mien sik kan’t oplossen in ne kort’n tied.

Ten vearde:
Haarhoesmiets past zo nig mear in albergen,
volgens de laatste berichten zal dat nig zo lang mear vergen.

Ten viefde:
Met 4 vrouw’n bie mie in hoes,
ist bie oons vaak kat en moes.

Ten zesde:
Fietsclub “de bokknrieder”, hoe kant ok aans, dut het better dan ooit,
met 10 leden begun’n en noe de grens van 50 a voltooid.

Ten zeumde:
Met oons 4 gouw d’r dit joar helemoal veur,
de road van elf en de dansmariekes slept oons de hoppelijk wa deur.

Ten achtste:
De bende van veer is een verhaal apart,
ie zeet ze nooit ma doat in in’t geheim mear dan zat.

Ten neengde:
Achter de schermen gebeurt meer daj weet,
dat maakt de alberger bokke helemoal compleet.

Ten tiende:
Nog ene wieze road veur ai zo noar hoes hen goad,
loat noar nen avond van plezeer en bier,
oene fiets gebroek’n of met ‘n taxi hen en wier.

Ten elfde:
het goede doel, zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in op en rond de essen, is de zonnebloem Albergen gestart met een inzameling voor een duo fiets met trapondersteuning. Dit is een fiets voor volwassenen en kinderen die niet zelfstandig kunnen fietsen. Aangezien dit een kostbaar initiatief is en niet lukt niet zonder financiële steun van buitenaf, is dit ons goede doel voor dit jaar. De KPJ Albergen heeft inmiddels een donatie gedaan. Wat zou het mooi zijn dat de alberger bokke voor de rest kan zorgen. Een klein stukje fiets is er al, nu de rest nog.

Dit alles wilt wie ofsloetn met oonsn liefsprok veur het regeringsjoar 2018-2019

Met ne prins en ne sik van hetzelfde blood koomp’t met carnaval wa good.