Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Proclamatie

Proclamatie Prins Arjan (II) & Sik Mart.

Ik, Prins Arjan de tweede,
Deur de Bende van Vief köss’n as 52e Prins van de Alberger Bökke.
41 joar geleed’n geboor’n in ’t Geziet.
Zun van Joop en Zuse van de Bakker.
Saam’n met mien Hofdame Marieke, geboor’n en getoog’n as ‘n Schoap’nboll’ke.
Trotse oalders van Noortje, Jop en Anna.
Groothertog van ’t Geziet en vonk’ntrekker bie Klumpers Installatietechniek.
Beschermheer van al ‘t wild in ’t Geziet en ’t Klooster, oef’nmeester van de talent’n van JO12-1.

Samen met mien sik Mart,
Zun van Wim en Anne-Marie Schepers
41 joar geleden geboor’n in ‘n bouw.
Saam’n met den aander’n Marieke oet ‘t Knoll’ntrekkers doarp.
Trotse bonusva van Gwen en va van Boet.
Manusje van all’s bie Schipper Techniek.
Beschermheer van de Dansmariekes en alle crosspaad’n in de gemeente Tubbig.

Kundigt oe an met ’n driewerf Alaaf:

TEN EARSTE
Um hier as Hofhouding te stoan met oons veer,
Beschouwt wie as nen grote eer.

TEN TWEEDE
Dat de Road van Elf oons met raad en daad half mag stoan,
want zoonder disse kearls kriegt wie niks gedoan.

TEN DEARDE
Opkom’n op de elfde van de elfde en met Aswoensdag ofsloet’n op Valentijnsdag,
‘n Better begin en eind van oons regeringsjoar had gin means bedach.

TEN VEARDE
Met oonze geweldige Hofdames M&M kriegt wie absoluut gin spiet,
Want zee slept oons vast en zeek’r deur diss’n mooie ma zwoare tied.

TEN VIEFDE
Soawns de keerl, smorns de keerl, doar bint wie van,
zodat ok in disse zwoare tied de baas op oons rekk’n kan.

TEN ZESDE
Wilt wie Morshoes bedaank’n veur de völle joar’n van gastvrijheid in de Bokk’nstal.
Zonder diss’n Opperstalmeester was d’r ve ur de Alberger Bökke gin carnaval.

TEN ZEUMDE
Dat ze bie de keark, Lomans Jantje en Weemselerveld good bezig bint.
Nu nog hopp’n dat ze in oons regeringsjoar ok met plan Miets en ‘t Coopshoes begint.

TEN ACHTSTE
Dat oons Alberg’n en de gemeente Tubbig tot de veiligste van Nederland blieft beheur’n.
In oons regeringsjoar wilt wie dat geern zo hoal’n, wat d’r ok geet gebeur’n!

TEN NEENGDE
Bedankt wie alle sponsoor’n en vriejwilligers die altied ma wier op goat stoan.
Zonder hun inzet en steun zoll’n al die mooie feest’n in Alberg’n nig deur kunn’n goan.
  
TEN TIENDE
Met ‘n keennd’rcarnaval in de nieje stijl,
Blef het leed’naantal van de Alberger Bökke ook in de toekomst op pijl.

TEN ELFDE EN LETSTE
Oonze Goede Doel’n van dit joar bint Houtdorp Albergen en Stichting AED Albergen.
Doarvan kun’t dan nig alleen de keender oet oons doarp profiteer’n.
Ma kunt wie ok, woar neudig, de leu op nen goeje manier reanimeer’n.

Dit alles wilt wie ofsloet’n met oonzen liefsprök veur het regeringsjoar 2023-2024:

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’